Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
Skip Navigation

UNCRPD

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità

Malta ffirmat il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità u l-Protokoll Fakultattiv f’Marzu 2007, li ġew ratifikati f’Ottubru 2012 u daħlu fis-seħħ fid-9 ta ‘Novembru 2012.

Il-Kummissjoni għad-Dritt tal-Persuni b’Diżabilità (CRPD) ġiet maħtura l-Mekkaniżmu Indipendenti tal-UNCRPD biex tipproteġi, tippromwovi u timmonitorja l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni.

CRPD tagħmel ukoll sessjonijiet ta’ Disability Equality Training.