Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
Skip Navigation

EU Disability Card

Il-Kummissjoni toffri EU Disability Card lil persuni b’diżabilità sabiex tgħinhom ikollhom rwol attiv fis-soċjetà. Detentur tal-EU Disability Card jistà japplika għal numru ta’ servizzi mmirati għal persuni b’diżabilità fi ħdan dipartimenti tal-Gvern jew stabbilimenti privati.

Min jista japplika għal SID-EU Card:

Kwalunkwe persuna li ghandha nuqqas fiżiku, sensorjali, intelletwali jew psikoloġiku.

Min hu eliġibbli għal SID-EU Card?

Persuni b’diżabilità, irrispettivament mill-ġeneru u eta’, kif definit fl-Att dwar Opportunitajiet Indaqs (Persuni b’diżabilità) 2000.

Image of an EU disability card (front)

Image of an EU disability card (Back)

Applika għall-EU Disability Card

Tista’ tapplika għall-EU Disability Card permezz ta’ dawn iż-żewġ metodi:

 1. Onlajn.
 2. Jew billi tniżżel u timla dawn il-paġni mandatorji tal-Applikazzjoni;
  Paġna (2) Dettalji tal-klijent
  Paġna (3) Tabib (ċertifikat mediku – importanti ħafna li jkun jinkludi l-firma u t-timbru tat-Tabib)
  Paġna (4) EU Disability Card

Importanti tinnota wkoll li għandek bżonn ta’ ritratt wieħed (1) tal-passaport ċertifikat fuq in-naħa ta’ wara u ppreżenta kollox fl-uffiċċji tas-CRPD.

Benefiċċji għad-detenturi tal-karta tal-EU Disability Card

L-applikanti tal-EU Disability Card huma elenkati f’Reġistru ta’ Persuni b’Diżabilità li jinżamm mis-CRPD u magħżul skond il-lokalità, is-sess, l-età u kategoriji differenti ta’ diżabilità u sakemm ma jixtiqux xort’oħra, huma infurmati bil-ħidma tas-CRPD permezz tan-newsletter u permezz ta’ informazzjoni oħra mibgħuta mis-CRPD minn żmien għal żmien.

Persuna fil-pussess tal-EU Disability Card hija intitolata għall-benefiċċji li ġejjin:

 • Trasport pubbliku b’xejn mill-Awtorità tat-Trasport Pubbliku
 • Vjaġġi bla ħlas fuq il-vapur ta’ Għawdex
 • Servizz ta’ trasport b’xejn lejn u minn sptarijiet tal-istat (bl-appuntament)
 • Entratura b’xejn għal attivitajiet organizzati minn:
  – Aquatic Sports Association
  – Trade Fair Corporation
  – Malta Football Association (għal dawk li jużaw siġġu tar-roti)
  – Malta Basketball Association
  – Marsa Racing Club
 • Prezzijiet imnaqqsa għal attivitajiet organizzati minn:
  – Manoel Theatre
  – Malta Football Association
  – National Pool, Tal-Qroqq

Permezz tal-EU Disability Card tista’ tibbenefika wkoll minn skontijiet mingħand diversi organizzazzjonijiet.  Ara l-lista kompluta hawn.

Skadenza u tiġdid tal-EU Disability Card

L-EU Disability Card normalment tinħareġ għal perjodu ta’ għaxar snin għall-adulti. Għat-tfal, il-perjodu ta’ validità huwa iqsar. Huwa importanti li tiġġedded l-EU Disability Card peress li l-cards skaduti huma invalidi.

It-tiġdid ta’ dawn id-dokumenti huwa r-responsabbiltà tad-detentur.

L-individwi kollha li jagħmlu użu mill-EU Disability Card huma ġentilment avżati biex jieħdu azzjoni u jġeddu d-dokumenti rilevanti ġimagħtejn (2) qabel id-data ta’ skadenza.

Għal aktar informazzjoni dwar l-EU Disability Card tista’ tidħol fil-website jew tibgħat email fuq services@crpd.org.mt.

 

Verżjoni aċċessibbli tal-Istudju li tivvaluta l-implimentazzjoni tal-azzjoni pilota fuq il-Karta tad-Diżabilità tal-UE u l-benefiċċji assoċjati:

l-EU Disability Card m’għandiex tintuża biex wieħed jipparkja f’parkeġġ riservat għal persuni b’diżabilità