Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
Skip Navigation

Att dwar il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità, Kap. 627 tal-Liġijiet ta' Malta

Regolamenti dwar l-Istandards għall-Aċċessibilità għal Kulħadd f’Ambjent Mibni

L-ostakoli li jikkawżaw Diżabilita’ huma spiss l-unika kawża u l-iktar importanti ta ‘iżolament soċjali u diskriminazzjoni u li ħafna nies, speċjalment persuni b’nuqqasijiet, jiffaċċjaw fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum. Ħafna drabi, l-ostakoli li jikkawżaw Diżabilita’ huma wkoll il-kawża ewlenija li twaqqaf lill-individwi b’diżabilità milli jgawdu minn kwalità ta ‘ħajja aċċettabbli.