Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
Skip Navigation

L-Istrateġija Tagħna

Il-Kummissjoni bħalissa qed taħdem biex toħloq l-ewwel strateġija tas-CRPD. Din se tagħti aktar direzzjoni u struttura lix-xogħol tal-Kummissjoni, u tagħmilha aktar faċli biex imbagħad tqajjem kuxjenza dwarha. Twaqqaf task force kompost minn akkademiċi, professjonisti u persuni b’diżabilità biex jaħdem fuq l-istrateġija tas-CRPD.

Biex jiġi żgurat li s-settur tad-diżabilità jkun rappreżentat sew fil-viżjoni għas-CRPD, il-Kummissarju bħalissa qed tiltaqa’ ma’ DPOs u NGOs, kif ukoll ma’ partijiet interessati ewlenin. L-istrateġija se tkun ibbażata fuq ir-riżultati ta’ dawn il-laqgħat, aktar riċerka mwettqa mill-Kummissjoni b’kollaborazzjoni ma’ partijiet interessati esterni u l-kontribuzzjoni tal-membri tal-istaff.

Din hija mistenija titlesta sal-2021.