Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
Skip Navigation

Ċaħda

Il-websajt tas-CRPD hija għal skopijiet informattivi biss. Kwalunkwe informazzjoni li tinsab fil-websajt tista’ tinbidel mingħajr avviż minn qabel. Is-CRPD mhix responsabbli għal kwalunkwe aġir jew nuqqasijiet ibbażati fuq kwalunkwe informazzjoni li tinsab fil-websajt tagħha. Kwalunkwe aġiri bħal dawn huma għar-riskju tiegħek.

Il-materjal kollu li jinsab fil-websajt tas-CRPD huwa pprovdut fuq bażi ‘kif inhu’ biss u mingħajr ebda garanzija jew rappreżentazzjoni, kemm jekk espressa jew impliċita, dwar il-preċiżjoni jew l-affidabilità tagħha.

Is-CRPD u/jew kwalunkwe persuna oħra involuta fil-ħolqien jew il-provvediment tal-websajt m’għandhomx ikunu responsabbli lejn l-ebda persuna għal ħsara diretta, indiretta, speċjali, inċidentali, konsegwenzjali jew kwalunkwe ħsara oħra li tirriżulta minn jew konnessa ma’ kwalunkwe użu ta’ din il-websajt. Dan japplika anke jekk tali persuna ġiet avżata bil-possibilità ta’ tali danni.

L-Istqarrija tista’ tiġi aġġornata minn żmien għal żmien. Huwa fl-interess tiegħek li tivverifika din il-paġna biex tkun konxju ta’ kwalunkwe tibdil fl-Istqarrija tagħna.