Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
Skip Navigation

In Search of community inclusion: young people with disabilities and relationships

Serje ta’ Webinars organizzati mill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità

Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità, Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, Università ta’ Malta

Opening Doors Malta

 

Webinar 1: The Friendships of Young People with Disabilities

3 ta’ Diċembru 2020, Jum Internazzjonali ta’ Persuni b’Diżabilità

16.00 sa 18.00-il siegħa CET

 

Dan is-serje ta’ webinars jikkunsidra l-importanza għaż-żgħażagħ b’diżabilità biex irawmu tipi differenti ta’ relazzjonijiet bħala mod kif tinkiseb l-inklużjoni fil-komunità. L-enfasi hija fuq iż-żgħażagħ peress li din hija l-fażi fil-ħajja meta jiġu stabbiliti konnessjonijiet dejjiema ma’ persuni barra l-familja – billi trawwem ħbiberiji u relazzjonijiet oħra – hija partikolarment importanti.

It-twaqqif ta’ ħbiberiji huwa mod importanti – iżda spiss injorat – biex jiġi żgurat li persuni b’diżabilità jipparteċipaw fil-komunitajiet tagħhom fuq bażi ugwali ma’ oħrajn. Fl-ewwel f’erba’ webinars, niddiskutu l-ħbiberiji ta’ żgħażagħ b’diżabilità, x’opportunitajiet għandhom biex jagħmlu ħbieb u jrawmu relazzjonijiet ma’ ħbiebhom, u liema fatturi jaġixxu bħala ostakli għall-ħbiberija.

Aktar dettalji dwar il-webinars li jmiss se joħorġu aktar ‘il quddiem.