Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
Skip Navigation

Fit-tfittxija għall-inklużjoni tal-komunità: żgħażagħ b’diżabilità u relazzjonijiet

Serje ta’ Webinars organizzati mill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità

Dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità, Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, Università ta’ Malta

Opening Doors Malta

 

Webinar 2: Imħabba, Konnessjonijiet u Relazzjonijiet

23 ta’ Marzu

16.00 sa 18.00 CET

 

Wara webinar ta’ suċċess dwar il-ħbiberiji ta’ żgħażagħ b’diżabilità, li sar fit-3 ta’ Diċembru, il-Jum Internazzjonali tal-Persuni b’Diżabilità, l-enfasi tal-webinar tat-23 ta’ Marzu kienet fuq relazzjonijiet intimi ta’ persuni b’diżabilità.

Is-sesswalità hija parti integrali mill-esperjenza tal-bniedem u r-relazzjonijiet intimi huma magħrufa li jikkontribwixxu għall-benesseri u l-kwalità tal-ħajja tal-individwu. Madankollu, persuni b’diżabilità ħafna drabi jidhru asesswali u l-bżonnijiet sesswali tagħhom huma affettwati b’mod konsiderevoli minn dawk ta’ madwarhom, b’mod li spiss inaqqas il-possibiltajiet tagħhom biex jesploraw u jesprimu s-sesswalità tagħhom. L-idea li persuni b’diżabilità jidħlu f’relazzjonijiet intimi, speċjalment relazzjonijiet tal-istess sess, għadha tiltaqa’ ma’ tħassib u oġġezzjoni minn persuni mhux b’diżabilità.

Aktar dettalji dwar l-aħħar webinar f’din is-serje, ippjanat għal Ġunju, se jkunu disponibbli aktar tard.

 

Webinar 1: The Friendships of Young People with Disabilities

3 ta’ Diċembru 2020, Jum Internazzjonali ta’ Persuni b’Diżabilità

16.00 sa 18.00-il siegħa CET

 

Dan is-serje ta’ webinars jikkunsidra l-importanza għaż-żgħażagħ b’diżabilità biex irawmu tipi differenti ta’ relazzjonijiet bħala mod kif tinkiseb l-inklużjoni fil-komunità. L-enfasi hija fuq iż-żgħażagħ peress li din hija l-fażi fil-ħajja meta jiġu stabbiliti konnessjonijiet dejjiema ma’ persuni barra l-familja – billi trawwem ħbiberiji u relazzjonijiet oħra – hija partikolarment importanti.

It-twaqqif ta’ ħbiberiji huwa mod importanti – iżda spiss injorat – biex jiġi żgurat li persuni b’diżabilità jipparteċipaw fil-komunitajiet tagħhom fuq bażi ugwali ma’ oħrajn. Fl-ewwel f’erba’ webinars, niddiskutu l-ħbiberiji ta’ żgħażagħ b’diżabilità, x’opportunitajiet għandhom biex jagħmlu ħbieb u jrawmu relazzjonijiet ma’ ħbiebhom, u liema fatturi jaġixxu bħala ostakli għall-ħbiberija.

Aktar dettalji dwar il-webinars li jmiss se joħorġu aktar ‘il quddiem.