Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità
Skip Navigation

Young People’s Disability Rights Forum

Il-YPDRF jiġbor flimkien żgħażagħ b’diżabilità li għandhom diversi ħiliet u interessi fil-ħajja, bl-intenzjoni li jenfasizzaw l-ostakli esperjenzati mill-ġenerazzjoni żagħżugħa u l-aspirazzjonijiet tagħhom. Barra minn hekk, dan il-Forum għandu l-għan li jagħti s-setgħa lil dawn iż-żgħażagħ biex isiru promoturi żgħażagħ għad-drittijiet tad-diżabilità u lil hinn.

Membri:

Blaine Schembri
Joann Spiteri 
Samuel Farrugia
Angela Bettoni
Jeanfred Agius
Liam Stafrace
Mel McElhatton
Maja Theuma
Melissa Aquilina
Rosaline Bonello

Data: 23rd September 2021
Hin: 11am-1pm

 

 

 

 

 

 

 

Angela Bettoni

Angela Bettoni hija kittieba u attriċi żagħżugħa bid-Down’s Syndrome li ilha tgħix Malta mill-2013. Angela spiċċat l-iskola tagħha fis-St Martin’s College b’sitt O Levels, segwiti minn Advanced Diploma in Performing Arts fl-MCAST tal-Mosta. Bħalissa qed issegwi BA in Performing Arts fuq bażi part-time. Angela ppubblikat erba’ kotba tagħha stess mibjugħa għall-karità, li huma disponibbli fuq Amazon. Hija kienet parti mill-grupp tat-teatru għal persuni b’diżabilità ‘Opening Doors’, fejn tikteb ukoll blog regolari msejjaħ ‘No Assumptions, please’ (https://openingdoors.org.mt/blog/member-contributions/). Hija wkoll membru tal-Commonwealth Children and Youth Disability Network (CCYDN) (https://includemetoo.org.uk/ccydn/) u ġiet magħżula bħala Membru tal-Kumitat Eżekuttiv ġdid għall-2021-2023. Għandha passjoni għall-inklużjoni, speċjalment fl-arti tal-ispettaklu.

 

 

 

 

Blaine Schembri

Blaine Schembri għandu 26 sena, joqgħod Bormla u ġie dijanjostikat bl-awtiżmu fl-età ta’ seba’ snin. Huwa ilu jaħdem fis-settur tad-diżabilità għal aktar minn tmien snin.

Matul is-sena li għaddiet, Blaine segwa l-kors ‘Community Access for Disabled Persons’ fl-Università ta’ Malta. Blaine jrid ikompli l-istudji tiegħu f’dan is-settur, minħabba li l-għan tiegħu huwa li jikkontribwixxi lejn u jtejjeb is-settur tad-diżabilità f’Malta.

 

 

Maja Theuma

Maja għandha 21 sena u hija għawwiema paralimpika Maltiija li tispeċjalizza fil-freestyle u l-backstroke. Hija tifforma parti mill-Exiles Sc u bħalissa titħarreġ madwar 12-il darba fil-ġimgħa, disa’ darbiet fl-ilma u tliet darbiet fuq l-art. Matul il-karriera tagħha fl-għawm ħadet sehem f’diversi kompetizzjonijiet nazzjonali u internazzjonali. Fl-2019 hija kkwalifikat għall-World Para Swimming Championships ta’ Londra u fl-2021 ikkwalifikat għall-World Paraswimming European Open Championships ta’ Madeira fejn spiċċat fit-tmien post fil-finali. Fl-2021 hija ħadet sehem ukoll fil-Berlin World Series fejn kisret numru ta’ rekords personali u nazzjonali, u spiċċat it-tielet post fil-200 metru freestyle, fejn rebħet midalja tal-bronż.

 

 

JeanFred Agius

Jisimni JeanFred Agius, għandi 20 sena u bħalissa qed insegwi lawrja fil-Psikoloġija. Inħobb inżomm ruħi b’saħħti, nitgħallem dwar il-fitness, inpinġi u niddiskuti s-saħħa mentali.

Jien ukoll il-fundatur tal-grupp ta’ Facebook DIS/ABILITY.

 

 

 

Joann Spiteri

Joann Spiteri hija persuna Deaf. Il-membri tal-familja tagħha huma Deaf ukoll.

Hija kburija li hija Deaf u għelbet numru ta’ sfidi f’ħajjitha imma tħoss li sfidi bħal dawn huma dejjem esperjenzi ta’ tagħlim. Bħalissa hija membru tal-bord tad-Deaf People Association Malta u dan l-aħħar għenet biex terġa’ tiġi stabbilita d-Deaf Youth Association Malta.

.

 

Mel McElhatton

Mel hija persuna ta’ 27 sena bl-ADHD. Bħalissa tinsab fl-aħħar sena tal-Gestalt Psychotherapy,  wara li ggradwat b’suċċess bħala social worker mill-Università ta’ Malta, wara li qattgħet l-aħħar ħames snin taħdem direttament ma’ individwi jiġġieldu kontra l-vizzju.

Mel hija interessata fl-intersezzjonalità, partikolarment kif is-sess u d-diżabilità jaffettwaw aspetti differenti tal-ħajja u l-esperjenzi tal-individwu. Mel hija involuta f’diversi organizzazzjonijiet volontarji, l-aktar ADHD Malta bħala membru tal-kumitat, u JCI Malta, organizzazzjoni internazzjonali mmexxija miż-żgħażagħ. Mel temmen bis-sħiħ fil-qawwa tal-umoriżmu, u tuża l-umoriżmu fix-xogħol tagħha ma’ ħaddieħor.

 

 

 

 

Samuel Farrugia

Imwieled fl-2005, Samuel Farrugia ġie dijanjostikat bil-kanċer ta’ 21 xahar. Sakemm kellu tmien snin, il-kanċer kien wasslu biex jagħma għal kollox. Wara bosta snin ta’ inċertezza, Samuel issa huwa awtur li qed jaspira u qed jaħdem fuq l-ewwel volum tiegħu ta’ stejjer qosra ta’ fantaxjenza u biża’, bil-parteċipazzjoni f’numru ta’ kompetizzjonijiet taħt il-kategorija tiegħu.

Huwa ħa sehem ukoll fi tliet pantomimi konsekuttivi fid-dlam kif ukoll f’wirja magħmula biss minn persuni neqsin mid-dawl.

 

 

 

 

Melissa Aquilina

Melissa għandha 17-il sena u tgħix Ħaż-Żabbar. Hija studenta fl-MCAST. Melissa hija Deaf u tuża l-Lingwa tas-Sinjali Maltija biex tikkomunika. Hija tipprattika l-għawm u ddoqq il-pjanu.

Never give up, never let yourself down. Look ahead - let the future come. Liam Stafrace

 

 

 

 

Liam Stafrace

Liam għandu 19-il sena. Huwa jipprattika l-futbol ma’ Special Olympics Malta u jieħu pjaċir ukoll bl-għawn u bi sport inġenerali kif ukoll bit-tpinġija. Liam jifforma wkoll parti minn visualnonvisualnetwork.org fejn joħloq biċċiet taċ-ċeramika.

I would like to have the same opportunities to socialise as other young people my age. Rosaline Bonello

 

 

 

 

Rosaline Bonello

Rosaline għandha 25 sena u tħobb tgħum, l-annimali u t-tisjir. Rosaline, li għandha d-Down’s Syndrome, bħalissa taħdem f’Casa Antonia bħala waitress, isservi ikel u xorb lir-residenti.